Tìm kiếm nâng cao

Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, đường, quảng trường đô thị

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1983
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Quy phạm kỹ thuật thiết kế đường phố, đường, quảng trường đô thị để thiết kế mới và thiết kế cải tạo đường phố, đường quảng trường các đô thị. Quy phạm này xác định các yêu cầu và chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể để thiết kế chi tiết các tuyến đươngf phố, đường và quảng trường trong đề án quy hoạch đô thị.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành