Tìm kiếm nâng cao

Cơ sở thực tiễn và lý luận của việc chuyển một phần nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước từ tự quản bao cấp sang kinh doanh. Mã số: 85/HĐKT

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà
Năm xuất bản: 1995
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chương 1: Tình hình quản lý sử dụng nhà làm việc thuộc sở hữu Nhà nước hiện nay.
- Chương 2: Định hướng nội dung chính sách đổi mới công tác quản lý sử dụng nhà làm việc thuộc SHNN.
Chương 3: Một số vấn đề ưu tiên giải quyết tạo điều kiện chuyển đổi cơ chế tự quản bao cấp sang kinh doanh và bao cấp có điều kiện

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành