Tìm kiếm nâng cao

Khu chế biến xuất khẩu: Một biện pháp chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế thế giới
Năm xuất bản: 1989
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Lời nói đầu>,br>- Chương I: Khu công nghiệp chế biến xuất khẩu: một biện pháp của chiến lược `mở cửa` và công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu .
Chương II: Những yếu tố được vận dụng trong `khu chế xuất`.
Chương III: Biện pháp chiến lược khu chế xuất trong các đặc khu kinh tế, thành phố mở cửa và khu khai thác kỹ thuật Trung Quốc.
Chương IV: Thực trạng một số khu chế xuất tiêu biểu.
Chương V: Đánh giá và nhận xét thay cho kết luận.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành