Tìm kiếm nâng cao

Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-12/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Y nghĩa chiến lược của chương trình phát triển nhà ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long- II. Triển vọng của việc ứng dụng công nghệ bê tông ứng lực trước cho xây dựng nhà ở- III. Thử nghiệm và dự kiến tham gia vào chương trình xây dựng nhà ở, trường học cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long của nhà máy bê tông và xây dựng Xuân mai- IV. Đề xuất của nhà máy bê tông và xây dựng Xuân Mai tham gia vào chương trình nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành