Tìm kiếm nâng cao

Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp chính sách, nghiên cứu các loại vật liệu phù hợp với việc xây dựng nhà ở cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 1999/1999-12/1999
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
A. Thực trạng nhà ở nông thôn vùng ĐBSCL- I- Đặc điểm địa hình- II- Thực trạng nhà ở vùng ĐBSCL- 1.Về quy hoạch- 2. Về mẫu nhà- 3. Về kết cấu- 4. Về loại nhà- B. Những tồn tại cần khắc phục trong sự phát triển nhà ở nông thôn vùng ĐBSCL.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành