Tìm kiếm nâng cao

Nghiên cứu, khai thác bảo vệ không gian mặt nước hồ trong quy hoạch và quản lý đô thị ( Nghiên cứu thí điểm tại TP Hà Nội). Mã số: RD 17

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
Năm xuất bản: 2001
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung như sau:
-Phần mở đầu.
- Chương I: Không gian mặt nước hồ trong đô thị.
- Chương II: Đề xuất giải pháp quy hoạch quản lý bảo vệ không gian mặt nước hồ trong đô thị.
- Chương III: Đề xuất chỉ tiêu diện tích mặt nước trong đô thị.
- Kết luận và kiến nghị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành