Tìm kiếm nâng cao

Môi trường và giao thông vận tải

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 0
Nơi xuất bản: 2002/2002-10/2002
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
I. Các phương án nổ mìn thử nghiệm - II. Kết quả giám sát môi trường trong quá trình nổ mìn thử nghiệm - 2.1. Về chế độ khí tượng - 2.2. Về thuỷ triều và dòng chảy - 2.3. Về địa hình đáy biển - 2.4. Về môi trường không khí - 2.5. Về tiềng ồn - 2.6. Về một số chỉ tiêu ô nhiễm chính của nước biển - 2.7. Về độ đục của nước biển - 2.8. Về hàm lượng nitơrat trong nước biển - 2.9. Về hệ sinh thái và trầm tích đáy biển - 2.10. Về chấn động trên bờ - 2.11. Về sóng nổ dưới nước - 3. Một số vấn đề cần lưu ý.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành