Tìm kiếm nâng cao

Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu môi trường trong thiết kế quy hoạch và xây dựng khu dân cư đô thị. Mã số: RD 02-01

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
Năm xuất bản: 2006
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu đề tài:
- Tuân thủ nghiêm túc Chỉ thị 36/CT-TW, Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định 175/CP.
Tăng cường thực thi công tác BVMT trong QHXD đô thị và giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động môi trường của hoạt động QHXD đô thị.
- Triển khai các hoạt động, các giải pháp, các phương án BVMT theo sát quá trình hình thành khu dân cư đô thị, ngay từ khâu thiết kế quy hoạch đến khâu XD các khu dân cư.
- Cung cấp các thông tin cần thiết và bổ ích về các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm, quy định môi trường hiện hành của Nhà nước liên quan công tác thiết kế quy hoạch XD khu dân cư

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành