Tìm kiếm nâng cao

Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu môi trường trong thiết kế quy hoạch và xây dựng khu dân cư đô thị. Mã số: RD 02-01,Dự thảo sổ tay

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị-nông thôn
Năm xuất bản: 2006
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Sổ tay `Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu môi trường trong thiết kế quy hoạch và xây dựng khu dân cư đô thịHướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu môi trường trong thiết kế quy hoạch và xây dựng khu dân cư đô thị` giúp các nhà lập quy hoạch, thiết kế cũng như các nhà quản lý có được bộ tiêu chuẩn bao gồm các chỉ tiêu thiết kế lồng ghép với các chỉ tiêu về môi trường trong XD khu dân cư đô thị

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành