Tìm kiếm nâng cao

Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2009
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn này quy định các nội dung lập đồ án QHXD nông thôn, bao gồm các mạng lưới điểm dân cư nông thôn trong ranh giới hành chính của 1 xã, trung tâm xã và các điểm dân cư nông thôn tập trung.
Tiêu chuẩn này là cơ sở để thẩm định, phê duyệt và quản lý QHXD nông thôn trong phạm vi anh giới hành chính của 1 xã

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành