Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị quốc tế Quy hoạch chung XD Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2050

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2009
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Gồm các nội dung:
- An ninh lương thực và nông nghiệp tiền đô thị.
- Quản lý đô thị.
- Hà Nội và tương lai môi trường bền vững

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành