Tìm kiếm nâng cao

Hội thảo khoa học Động viên tài chính từ đất đai để đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Chiến lược và chính sách tài chính
Năm xuất bản: 2011
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Gồm các tham luận:
- Cơ chế `đổi đất lấy hạ tầng`.
- Những bất cập trong chính sách đối với nguồn thu tiền sử dụng đất và thuê đất ở VN.
- Huy động nguồn lực đất đai để phát triển đô thị.
- Nguồn thu từ đất đối với ngân sách địa phương.
- Hợp tác công- tư (PPP) - Một hình thức đổi đất láy hạ tầng.
- Đất đai trong nền kinh tế thị trường.
- Hệ thống thuế bất động sản ở châu Âu - Kinh nghiệm và bài học cho VN..

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành