Tìm kiếm nâng cao

Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia Màng địa kỹ thuật HDPE - Yêu cầu kỹ thuật và Màng địa kỹ thuật HDPE – Phương pháp thử. Mã số: TC 06-11

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
Năm xuất bản: 2012
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn quốc gia Màng địa kỹ thuật HDPE - Yêu cầu kỹ thuật áp dụng cho màng địa kỹ thuật polyetylen khối lượng riêng lớn, sau đây gọi tắt là HDPE, có bề mặt trơn và/ hoặc sần.
- Tiêu chuẩn quốc gia Màng địa kỹ thuật HDPE – Phương pháp thử gồm 11 phần..

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành