Tìm kiếm nâng cao

Dự thảo TCVN Vật liệu chèn khe và vết nứt, thi công nóng, dùng cho mặt đường bê tông xi măng và mặt đường bê tông nhựa - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. Mã số: TC 19-12

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
Năm xuất bản: 2013
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
TCVN Vật liệu chèn khe và vết nứt, thi công nóng, dùng cho mặt đường bê tông xi măng và mặt đường bê tông nhựa - Yêu cầu kỹ thuật quy định yêu cầu kỹ thuật đối với vật liệu chèn khe và vết nứt thi công nóng, dùng cho mặt đường BTXM và mặt đường BTN.
TCVN Vật liệu chèn khe và vết nứt, thi công nóng, dùng cho mặt đường bê tông xi măng và mặt đường bê tông nhựa - Phương pháp thử quy định các phương pháp thử cho loại vật liệu chèn khe và vết nứt thi công nóng, dùng cho mặt đường BTXM poóc lăng và mặt đường BTN. Có 1 số tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật được sử dụng trong các phương pháp thử này..

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành