Tìm kiếm nâng cao

Thị trường bất động sản Trung Quốc năm 2012 và xu hướng 2013,Tổng luận

Tác giả:
Nhà xuất bản: Trung tâm Thông tin - BXD
Năm xuất bản: 2013
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tổng luận gồm 2 phần:
- Phần 1: Thị trường bất động sản Trung Quốc năm 2012:
. Đặc trưng 1: Thị trường đảo chiều, tiếp tục tăng giá.
. Đặc trưng 2: Mua nhà lần đầu chiếm chủ đạo, đầu tư bị hạn chế.
. Đặc trưng 3: Phân hóa đô thị, kết cấu mất cân bằng.
. Đặc trưng 4: Hồi phục.
- Phần 2: Xu hướng thị trường bất động sản Trung Quốc năm 20123:
A. Chính phủ Trung Quốc tăng cường thúc đẩy hoàn thiện tiến trình đô thị hóa.
B. Kiểm soát áp lực tăng giá nhà đất tại đô thị.
C. Sự biến động với chu kỳ ngắn và tính lưu thông trên thị trường BĐS có ảnh hưởng ngày càng lớn.
D. Các Cty phát triển BĐS tiếp tục tăng trưởng một cách tập trung, việc thị trường hóa lãi suất trở thành động lực thúc đẩy.
E. Chỉ số niềm tin của người mua nhà tiếp tục tăng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành