Tìm kiếm nâng cao

Hội nghị Tổng kết thi hành Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và Nghị quyết số 19/2008/QH12 của Quốc hội (Khu vực phía Bắc)

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2013
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Gồm các tham luận sau:
- Báo cáo tóm tắt tổng kết thi hành Luật Nhà ở 2005 và Luật Kinh doanh BĐS 2006, đề xuất xây dựng Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh BĐS (sửa đổi).
- Về tác động của Luật Kinh doanh BĐS đối với sự phát triển KT-XH và thị trường BĐS trên địa bàn TP.Hà Nội, những bất cập, vướng mắc khi triển khai áp dụng và các nội dung đề nghị sửa đổi bổ sung Luật Kinh doanh BĐS.
- Chính sách phát triển nhà ở và cải tạo chung cư cũ.
- Tình hình triển khai Luật Nhà ở năm 2005 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, các kết quả đạt được và những bất cập còn tồn tại trong Luật.
- Tổng kết thi hành Luật Nhà ở năm 2005...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành