Tìm kiếm nâng cao

Hội thảo Vùng Thủ đô Hà Nội – Hiện trạng và tầm nhìn phát triển,Tài liệu hội thảo

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia
Năm xuất bản: 2013
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung gồm các phần:
- Mở đầu.
1. Hiện trạng.
2. Dự báo, kịch bản và ý tưởng quy hoạch.
3. Quy hoạch không gian.
4. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật và môi trường

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành