Tìm kiếm nâng cao

Dự thảo và thuyết minh TCVN...: 2014 `Chất tạo bọt cho bê tông bọt - Yêu cầu kỹ thuật`. Mã số: TC 47-13

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
Năm xuất bản: 2013
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phạm vi áp dụng: Tiêu chuẩn này quy định yêu cầu kỹ thuật cho chất tạo bọt dùng trong sản xuất bê tông bọt

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành