Tìm kiếm nâng cao

Soát xét TCVN 6017: 1995 `Xi măng - Phương pháp thử - Xác định thời gian đông kết và độ ổn định`. Mã số: TC 63-13

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Vật liệu xây dựng
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Phạm vi áp dụng:
- Tiêu chuẩn này quy định phương pháp thử xác định độ dẻo tiêu chuẩn, thời gian đông kết và độ ổn định thể tích của xi măng.
- Tiêu chuẩn áp dụng cho các loại xi măng thông thường, các loại xi măng và sản phẩm khác có viện dẫn tiêu chuẩn này.
- Tiêu chuẩn không áp dụng cho các loại xi măng có thời gian đông kết quá ngắn.
- Tiêu chuẩn mô tả các thiết bị và phương pháp thử chuẩn..

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành