Tìm kiếm nâng cao

Xây dựng kế hoạch và giải pháp đảm bảo an toàn nhà ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Duyên hải miền Trung thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Báo cáo gồm 3 phần:
Phần thứ nhất: Đánh giá tác động của BĐKH, nước biển dâng đối với nhà ở vùng ĐBSCL và Duyên hải miền Trung.
Phần thứ hai: Xây dựng kế hoạch và giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn nhà ở cùng ĐBSCL và Duyên hải miền Trung.
Phần thứ ba: Báo cáo kết quả triển khai thí điểm giải pháp kỹ thuật đảm bảo an toàn nhà ở và phương án triển khai nhân rộng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành