Tìm kiếm nâng cao

Dự án `Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình thương mại và nhà ở cao tầng tại Việt Nam`

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2014
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu chương trình:
- Trình bày và thảo luận về nội dung của dự án `Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các công trình thương mại và nhà ở cao tầng tại Việt Nam` và khung kết quả dự án (mục tiêu, kết quả dự kiến, chỉ số kết quả và các hoạt động dự kiến).
- Thu nhận ý kiến của các đối tác và chuyên gia về nội dung văn kiện dự án và khung kết quả dự án.
- Có được sự đồng thuận của các đối tác liên quan về dự thảo khung kết quả dự án

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành