Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát thực trạng nhà ở của các hộ nghèo để phục vụ nghiên cứu, xây dựng đề án `Hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo tiêu chuẩn nghèo mới `giai đoạn 2011-2015`

Tác giả:
Nhà xuất bản: Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS - BXD
Năm xuất bản: 2013
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Mục tiêu nghiên cứu của dự án:
- Thực hiện điều tra, khảo sát thực trạng nhà ở của các hộ nghèo mới giai đoạn 2011-2015 để phục vụ nghiên cứu, xây dựng đề án.
- Đánh giá kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, đặc biệt là chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
- Đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới, có khó khăn về nhà ở để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành, tạo điều kiện để các hộ nghèo có nhà ở an toàn, đảm bảo an sinh xã hội của Đảng và Chính phủ

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành