Tìm kiếm nâng cao

Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng các yếu tố chi phí trong dự toán xây dựng công trình: trực tiếp phí khác, chi phí chung, chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công và các công trình phụ trợ,...; trên cơ sở đó đổi mới các yếu tố chi

Tác giả:
Nhà xuất bản: Viện Kinh tế Xây dựng
Năm xuất bản: 2013
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung nghiên cứu của dự án:
- Chương 1: Đánh giá thực trạng về các khoản mục chi phí tính theo tỷ lệ % của dự toán chi phí xây dựng hiện nay trong công tác lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
- Chương 2: Quy định về cơ cấu và các yếu tố chi phí trong dự toán xây dựng công trình ở một số nước.
- Chương 3: Kết quả điều tra và đề xuất nghiên cứu, tiến hành sửa đổi định mức tỷ lệ % của dự toán chi phí xây dựng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành