Tìm kiếm nâng cao

Tiêu chuẩn Việt Nam về đất xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Tiêu chuẩn Việt Nam về đất xây dựng bao gồm 11 tiêu chuẩn:
- TCVN 2863:2012: Đất xây dựng - lấy mẫu, bao gói, vận chuyển và bảo quản mẫu.
- TCVN 4195:2012: Đất xây dựng - phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí nghiệm.
- TCVN 4196:2012: Đất xây dựng - phương pháp xác định độ ẩm và độ hút ẩm trong phòng thí nghiệm.
- TCVN 4197:2012: Đất xây dựng - phương pháp xác định giới hạn dẻo và giới hạn chảy trong phòng thí nghiệm.
- TCVN 4200:2012: Đất xây dựng - phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm.
- TCVN 4201:2012: Đất xây dựng - phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí nghiệm.
- TCVN 4202:2012: Đất xây dựng - phương pháp xác định khối lượng thể tích trong phòng thí nghiệm.
- TCVN 9350:2012: Đất xây dựng - phương pháp phóng xạ xác định độ ẩm và độ chặt của đất tại hiện trường.
- TCVN 9351:2012: Đất xây dựng - phương pháp thí nghiệm hiện trường - thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT).
- TCVN 9352:2012: Đất xây dựng - phương pháp thí nghiệm xuyên tĩnh.
- TCVN 9354:2012: Đất xây dựng - phương pháp xác định môđun biến dạng tại hiện trường bằng tấm nén phẳng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành