Tìm kiếm nâng cao

Công tác nền móng - thi công và nghiệm thu

Tác giả:
Nhà xuất bản: Xây dựng
Năm xuất bản: 2015
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
TCVN 9361:2012 do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng biên soạn. Tiêu chuẩn này được áp dụng cho thi công và nghiệm thu các công tác về xây dựng nền và móng của tất cả các loại nhà và công trình. Nội dung tiêu chuẩn gồm các phần chính:
- Phạm vi áp dụng. - Tài liệu viện dẫn.
- Nguyên tắc chung.
- Nền móng thiên nhiên.
- Nén chặt đất lún ướt.
- Hạ thấp mực nước trong xây dựng. - Cải tạo đất.
- Xây dựng công trình ngầm bằng phương pháp “tường trong đất”.
- Móng cọc và tường xây cọc ván.
- Giếng chìm và giếng chìm hơi ép.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành