Tìm kiếm nâng cao

Tài liệu tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở theo phương pháp tích cực,Bước 4+5

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung Tài liệu tập huấn cán bộ công đoàn cơ sở theo phương pháp tích cực (bước 4+5) trình bày những vấn đề chung về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động và người sử dụng lao động...

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành