Tìm kiếm nâng cao

Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh của ngành xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Tác giả:
Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
Năm xuất bản: 2016
Nơi xuất bản: H.
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nội dung Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh của ngành xây dựng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 gồm:
- Tăng trưởng xanh và kinh nghiệm quốc tế.
- Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.
- Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh.
- Nghiên cứu xây dựng Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng.

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành