Tìm kiếm nâng cao

 • Triển lãm quốc tế về xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở & trang trí nội thất - VIETBUILD 2003

  Tác giả: Trung tâm tin học - BXD, Công ty hội chợ triển lãm quốc tế AFC
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-9/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Triển lãm quốc tế về xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở & trang trí nội thất - VIETBUILD 2003

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Triển lãm quốc tế về xây dựng, vật liệu xây dựng, nhà ở & trang trí nội thất - VIETBUILD 2003

  Tác giả: Trung tâm tin học - BXD, Công ty hội chợ triển lãm quốc tế AFC

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Luật quy hoạch và xây dựng của Cộng hoà Ai-xlen

  Tác giả: Trung tâm tin học
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-12/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Luật quy hoạch và xây dựng của Cộng hoà Ai-xlen

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Luật quy hoạch và xây dựng của Cộng hoà Ai-xlen

  Tác giả: Trung tâm tin học

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Lời giới thiệu.- Chương I: Các quy định chung.- Chương II: Các cơ quan quản lý về quy hoạch và xây dựng.- Chương III: Lập và thực hiện các quy hoạch phát triển.- Chương IV: Các công trình xây dựng.- Chương V: Lệ phí cấp phép.- Chương VI: Các biện pháp cưỡng chế và xử phạt.- Chương VII: Thẩm quyền về quy hoạch và xây dựng trong khu vực đã thoả thuận, hiệu lực thi hành.- Các quy định trong thời gian chuyển tiếp.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Lê Hoàng Oanh, Trần Minh Đức
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Lê Hoàng Oanh, Trần Minh Đức

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Lê Hoàng Oanh, Trần Minh Đức
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Lê Hoàng Oanh, Trần Minh Đức

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Nguyễn Tiến Bình, Trần Bá Việt
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Nguyễn Tiến Bình, Trần Bá Việt

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mở đầu.- 1. Một vài thông tin vắn tắt về nguyên vật liệu sử dụng trong nghiên cứu.- 2. Kết quả nghiên cứu và bàn luận.- Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa, Phạm Văn Khoan
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa, Phạm Văn Khoan

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Vài nét về cảng Nha Trang.- 2. Phương án ứng dụng bê tông chống ăn mòn tại cầu cảng Nha Trang.- 3. Quy trình công nghệ thi công bê tông chống ăn mòn.- 4. Phương pháp thi công các kết cấu cọc khoan nhồi, dầm và sàn của cầu tầu.- 5. Kết quả thi công bê tông chống ăn mòn .- 6. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Trần Nam, Phạm Văn Khoan
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Trần Nam, Phạm Văn Khoan

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề.- 2. Nghiên cứu chế tạo chất biến đổi gỉ.- 3. Nghiên cứu khả năng chống ăn mòn và bảo vệ thép của chất biến đổi gỉ.- 4. Kết quả ứng dụng sản phẩm.- 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Nguyễn Quang Hiệp, Lê Quang Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Nguyễn Quang Hiệp, Lê Quang Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu.- 2. Chương trình thực nghiệm.- 3. Đánh giá kết quả thí nghiệm.- 4. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Đỗ Thị Lan Hoa, Đặng Anh Dũng, Lê Quang Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Đỗ Thị Lan Hoa, Đặng Anh Dũng, Lê Quang Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề nghiên cứu.- 2. Phương pháp thí nghiệm.- 3. Kết quả thí nghiệm và biện luận.- 4. ứng dụng phụ gia trong thi công công trình BTCT vùng biển.- 5. Kết luận và kiến nghị.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Phạm Anh Tuấn...
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Nguyễn Thanh Bình, Phạm Anh Tuấn...

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề.- 2. Nghiên cứu chế tạo cột mốc bê tông đúc sẵn lắp ghép.- 3. Phương pháp lắp ghép cột mốc.- 4. Dây chuyền sản xuất vỏ mốc, cung ứng vật liệu, phụ kiện lên các tỉnh biên giới.- 5. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Đỗ Ngọc Sơn, Đỗ Bá Thành, Nguyễn Văn Định
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Đỗ Ngọc Sơn, Đỗ Bá Thành, Nguyễn Văn Định

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Tổng quan.- 2. Thực nghiệm.- 3. Kết quả và thảo luận.- 4. kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Trần Minh Đức
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Trần Minh Đức

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Đặt vấn đề.- 2. Vật liệu và phương pháp nghiên cứu.- 3. Kết quả nghiên cứu.- 4. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Ngô Văn Hiếu
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Ngô Văn Hiếu

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu chung.- 2. Nội dung phương pháp và thiết bị đo.- 3. Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Lê Văn Hùng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Lê Văn Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Giới thiệu chung.- 2. Quy trình công nghệ thành lập bản đồ.- 3. Quá trình thực hiện của chương trình.- 4. In ấn.

  Số trang: 0

 • Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Dương Hồng Phượng
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 2003/2003-7/2003
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tuyển tập báo cáo Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ VIII

  Tác giả: Dương Hồng Phượng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: 1. Nguyên lý cải tạo nền đất yếu bằng giếng cát, bấc thấm.- 2. Những quan trắc lún của nền đất được thoát nước bằng giếng cát, bấc thấm. - 3. Sự thay đổi tính nén của đất xung quanh vật thoát nước do xáo trộn trong thi công.- 4. Xác định độ lún của nền đất có kể đến sự thay đổi tính nén do xáo trộn.- 5. Kết luận, kiến nghị.

  Số trang: 0