Tìm kiếm nâng cao

 • Biện pháp nâng cao hiệu quả khoan khai thác nước dưới đất Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Vương Công Nu, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: Công ty Đầu tư & xây dựng cấp thoát nước
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: TP. Hồ Chí Minh
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Biện pháp nâng cao hiệu quả khoan khai thác nước dưới đất Đồng bằng sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Biện pháp nâng cao hiệu quả khoan khai thác nước dưới đất Đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Vương Công Nu, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu của đề tài là: Nghiên cứu điều kiện địa chất thuỷ văn khu vực; Tập hợp, phân tích, đánh giá giếng khai thác trong khu vực; Nghiên cứu biện pháp nâng cao hiệu quả giếng khai thác nước dưới đất

  Số trang: 0

 • Mô hình và giải pháp quy hoạch - kiến trúc các vùng sinh thái đặc trưng ở Việt Nam. Phần 2,Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước

  Tác giả: Đỗ Hậu,Nguyễn Quốc Thông,Tông Đại,Trần Trọng Chi
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mô hình và giải pháp quy hoạch - kiến trúc các vùng sinh thái đặc trưng ở Việt Nam. Phần 2,Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mô hình và giải pháp quy hoạch - kiến trúc các vùng sinh thái đặc trưng ở Việt Nam. Phần 2

  Tác giả: Đỗ Hậu,Nguyễn Quốc Thông,Tông Đại,Trần Trọng Chi

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Đề xuất những nguyên tắc cơ bản để xây dựng mô hình quy hoạch điểm dân cư (trọng tâm là thị tứ và làng xã) và kiến trúc (chủ yếu là kiến trúc nhà ở nông thôn) đặc thù cho mỗi vùng, và kiến nghị các chỉ dẫn về quy hoạch và thiết kế kiến trúc phù hợp với các điều kiện sinh thái tự nhiên và sinh thái nhân văn của vùng đó

  Số trang: 0

 • Mô hình và giải pháp quy hoạch - kiến trúc các vùng sinh thái đặc trưng ở Việt Nam. Phần 1,Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước

  Tác giả: Đỗ Hậu,Nguyễn Quốc Thông,Tông Đại,Trần Trọng Chi
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Mô hình và giải pháp quy hoạch - kiến trúc các vùng sinh thái đặc trưng ở Việt Nam. Phần 1,Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Mô hình và giải pháp quy hoạch - kiến trúc các vùng sinh thái đặc trưng ở Việt Nam. Phần 1

  Tác giả: Đỗ Hậu,Nguyễn Quốc Thông,Tông Đại,Trần Trọng Chi

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Đề xuất những nguyên tắc cơ bản để xây dựng mô hình quy hoạch điểm dân cư (trọng tâm là thị tứ và làng xã) và kiến trúc (chủ yếu là kiến trúc nhà ở nông thôn) đặc thù cho mỗi vùng, và kiến nghị các chỉ dẫn về quy hoạch và thiết kế kiến trúc phù hợp với các điều kiện sinh thái tự nhiên và sinh thái nhân văn của vùng đó

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu chế độ tiêu thụ nước ăn uống, sinh hoạt của các đô thị Việt Nam - Đề xuất hệ số không điều hoà giờ lớn nhất. Mã số: RD 23-02

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Dung,Nguyễn Quốc Công,Lê Minh Phương
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu chế độ tiêu thụ nước ăn uống, sinh hoạt của các đô thị Việt Nam - Đề xuất hệ số không điều hoà giờ lớn nhất. Mã số: RD 23-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu chế độ tiêu thụ nước ăn uống, sinh hoạt của các đô thị Việt Nam - Đề xuất hệ số không điều hoà giờ lớn nhất. Mã số: RD 23-02

  Tác giả: Nguyễn Ngọc Dung,Nguyễn Quốc Công,Lê Minh Phương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nghiên cứu chế độ tiêu thụ nước ăn uống, sinh hoạt của các đô thị Việt Nam (trước mắt là các đô thị loại 1, 2, 3, 4) - Đề xuất hệ số không điều hoà giờ lớn nhất; Hướng dẫn áp dụng kết quả nghiên cứu để tính toán thiết kế hệ thống cấp nước đô thị Việt Nam trong những điều kiện phù hợp

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu hoàn thiện phần mềm thiết kế ứng dụng trong quy hoạch giao thông đô thị. Mã số: RD 21-02

  Tác giả: Phạm Hữu Đức,Phạm Thanh Hoan,Nguyễn Mạnh Hùng
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc HN
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hoàn thiện phần mềm thiết kế ứng dụng trong quy hoạch giao thông đô thị. Mã số: RD 21-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu hoàn thiện phần mềm thiết kế ứng dụng trong quy hoạch giao thông đô thị. Mã số: RD 21-02

  Tác giả: Phạm Hữu Đức,Phạm Thanh Hoan,Nguyễn Mạnh Hùng

  Chuyên nghành: Xây dựng, Cầu đường

  Tóm tắt nội dung: Phần mềm Quy hoạch giao thông được đề cập trong đề tài khoa học này được viết ra nhằm hỗ trợ cho công tác thiết kế quy hoạch mạng lưới giao thông đô thị. Phần mềm cung cấp những công cụ nhằm tự động hoá những công việc thiết kế mạng lưới giao thông trong đô thị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung đào tạo văn bằng II tin học xây dựng. Mã số: RD 22-02

  Tác giả: Nguyễn Hữu Tài,Phạm Khánh Toàn,Nguyễn Bá Quảng
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung đào tạo văn bằng II tin học xây dựng. Mã số: RD 22-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung đào tạo văn bằng II tin học xây dựng. Mã số: RD 22-02

  Tác giả: Nguyễn Hữu Tài,Phạm Khánh Toàn,Nguyễn Bá Quảng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Xây dựng chương trình phù hợp với loại hình đào tạo, đối tượng đào tạo đảm bảo sự tương thích giữa các khối kiến thức đại cương, cơ sở chuyên ngành phần cứng, lập trình và ứng dụng đảm bảo chất lượng và hiệu quả trong đào tạo. Xác định thời lượng toàn khoá và nội dung của từng môn học, khối lượng kiến thức của toàn bộ chương trình sao cho cơ bản nhất, hiện đại nhất và có hàm lượng tri thức cao nhất

  Số trang: 0

 • Điều tra, đánh giá ô nhiễm môi trường khu công nghiệp gần khu dân cư đô thị và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm (Lấy khu công nghiệp Pháp Vân-Văn Điển ví dụ nghiên cứu). Mã số: RD 13-01

  Tác giả: Lương Bá Chấn,Ngô Thám
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc Hà Nội
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Điều tra, đánh giá ô nhiễm môi trường khu công nghiệp gần khu dân cư đô thị và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm (Lấy khu công nghiệp Pháp Vân-Văn Điển ví dụ nghiên cứu). Mã số: RD 13-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Điều tra, đánh giá ô nhiễm môi trường khu công nghiệp gần khu dân cư đô thị và giải pháp giảm thiểu ô nhiễm (Lấy khu công nghiệp Pháp Vân-Văn Điển ví dụ nghiên cứu). Mã số: RD 13-01

  Tác giả: Lương Bá Chấn,Ngô Thám

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Điều tra, thu thập các số liệu về tình hình ô nhiễm môi trường các KCN, XNCN nằm gần hoặc xen kẽ với khu dân cư, đánh giá mức độ gây ô nhiễm cũng như ảnh hưởng đến môi trường đô thị và đề xuất các giải pháp tổng quát chung cho các KCN và giải pháp cụ thể cho một số XNCN khi các giải pháp được áp dụng vẫn không thể đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường, tạo nên các KCN ít gây ô nhiễm, KCN và khu dân cư phát triển bền vững, môi trường đô thị sạch đẹp..

  Số trang: 0

 • Biên soạn tài liệu phục vụ các lớp bồi dưỡng thi nâng ngạch cho kỹ sư, kiến trúc sư của các đơn vị tư vấn ngành xây dựng lên kỹ sư chính, kiến trúc sư chính. Mã số: RD 68-02

  Tác giả: Nguyễn Văn Thục,Nguyễn Anh Dũng,Hoàng Văn Lương
  Nhà xuất bản: Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ Ngành Xây dựng
  Năm xuất bản: 2004
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Biên soạn tài liệu phục vụ các lớp bồi dưỡng thi nâng ngạch cho kỹ sư, kiến trúc sư của các đơn vị tư vấn ngành xây dựng lên kỹ sư chính, kiến trúc sư chính. Mã số: RD 68-02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Biên soạn tài liệu phục vụ các lớp bồi dưỡng thi nâng ngạch cho kỹ sư, kiến trúc sư của các đơn vị tư vấn ngành xây dựng lên kỹ sư chính, kiến trúc sư chính. Mã số: RD 68-02

  Tác giả: Nguyễn Văn Thục,Nguyễn Anh Dũng,Hoàng Văn Lương

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đề tài nghiên cứu biên soạn một bộ tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch cho kỹ sư, kiến trúc sư các đơn vị tư vấn vừa mang tính tiên tiến, hiện đại, vừa đáp ứng nhu cầu công tác thực tế tại các đơn vị tư vấn trong Ngành, vừa phù hợp với điều kiện thực tế nước ta

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu sự hình thành và quản lý chi phí trong dự án đầu tư - xây dựng theo hướng hội nhập với các nước ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mã số: RD 20

  Tác giả: Trần Trịnh Tường,Bùi Hoàng Yến,Nguyễn Quang Khải
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2001
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu sự hình thành và quản lý chi phí trong dự án đầu tư - xây dựng theo hướng hội nhập với các nước ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mã số: RD 20

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu sự hình thành và quản lý chi phí trong dự án đầu tư - xây dựng theo hướng hội nhập với các nước ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mã số: RD 20

  Tác giả: Trần Trịnh Tường,Bùi Hoàng Yến,Nguyễn Quang Khải

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Nội dung đề tài nghiên cứu vấn đề:
  1- Tóm lược về hệ thống hình thành và cơ chế quản lý chi phí, giá cả các công trình XD tại VN giai đoạn 1985-2000.
  2- Nghiên cứu xác định các mô hình về quá trình hình thành và kiểm soát chi phí XD công trình của nước ngoài, so sánh với các mô hình thực hiện trong nước để thấy rõ được sự tương quan giữa cách làm trong nước và cách làm của nước ngoài.
  3- Xác định những nguyên tắc và đề xuất mô hình hình thành và quản lý chi phí trong dự án đầu tư XD theo hướng hội nhập với các nước ASEAN và khu vực châu Á - Thái Bình Dương

  Số trang: 0

 • Xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và chỉ số hiệu quả kinh tế đầu tư các dự án cấp nước ở Việt Nam. Mã số: RD 04

  Tác giả: Nguyễn Thế Chung,Bùi Hoàng Yến,Nguyễn Văn Hoan
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và chỉ số hiệu quả kinh tế đầu tư các dự án cấp nước ở Việt Nam. Mã số: RD 04

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xác định các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật và chỉ số hiệu quả kinh tế đầu tư các dự án cấp nước ở Việt Nam. Mã số: RD 04

  Tác giả: Nguyễn Thế Chung,Bùi Hoàng Yến,Nguyễn Văn Hoan

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài:
  - Đề xuất nội dung chi tiết cấu thành chi phí vốn đầu tư của dự án cấp nước và một số chỉ tiêu chi phí phục vụ cho việc xác định vốn đầu tư của dự án cấp nước sử dụng vốn ODA phù hợp với thông lệ quốc tế và VN.
  - Đề xuất một số chỉ tiêu hiệu quả phục vụ cho việc đánh giá hiệu quả kinh tế đầu tư các dự án cấp nước sử dụng vốn ODA tại VN khi quyết định đầu tư.
  - Đề xuất nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án cấp nước được đầu tư bằng vốn ODA phù hợp với thông lệ quốc tế và VN.
  - Đề xuất các chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật để đánh giá hiệu quả kinh tế đầu tư các dự án cấp nước trên thực tế vận hành dự án

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu hoàn thiện nội dung và cơ chế quản lý chi phí trong các doanhnghiệp công ích đô thị phục vụ công tác quản lý đô thị trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Mã số: RD 02

  Tác giả: Nguyễn Thế Chung,Lê gia Cư,Nguyễn Anh Khoa
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu hoàn thiện nội dung và cơ chế quản lý chi phí trong các doanhnghiệp công ích đô thị phục vụ công tác quản lý đô thị trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Mã số: RD 02

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu hoàn thiện nội dung và cơ chế quản lý chi phí trong các doanhnghiệp công ích đô thị phục vụ công tác quản lý đô thị trong thời kỳ công nghiệp hoá và hiện đại hoá. Mã số: RD 02

  Tác giả: Nguyễn Thế Chung,Lê gia Cư,Nguyễn Anh Khoa

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đề tài tập trung nghiên cứu việc hoàn thiện cơ chế quản lý chi phí thực hiện việc cung cấp các dịch vụ công ích, gồm:
  - Thu gom, vận chuyển, xử lý rác đô thị.
  - Nạo vét duy trì hệ thống thoát nước đô thị.
  - Duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng.
  - Sản xuất và duy trì cây xanh đô thị

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu đổi mới một số công tác lập và quản lý giá ( chi phí) xây dựng. Mã số: RD 96-01

  Tác giả: Trần Trịnh Tường,Phan Văn Bảng
  Nhà xuất bản: Viện Kinh tế xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 2002
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu đổi mới một số công tác lập và quản lý giá ( chi phí) xây dựng. Mã số: RD 96-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu đổi mới một số công tác lập và quản lý giá ( chi phí) xây dựng. Mã số: RD 96-01

  Tác giả: Trần Trịnh Tường,Phan Văn Bảng

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
  - Xây dựng nguyên tắc và những yêu cầu cơ bản để xác định danh mục chuẩn và đơn vị đo thống nhất các loại công tác XD một cách có hệ thống và nhất quán trong lĩnh vực lập và quản lý chi phí XD.
  - đề xuất phương pháp cụ thể và thích hợp với điều kiện thực tế ở Việt Nam để xác định chi phí chuẩn theo bộ phận công trình, bao gồm bộ phận hạng mục và bộ phận kết cấu (tương đương đơn giá tổng hợp hiện hành)

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xác định lỗ rỗng hợp lý gạch xây đất sét nung. Mã số: RD 95-01

  Tác giả: Phạm Ngọc Mai,Nguyễn Thị Anh Thục,Phạm Văn Ban
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xác định lỗ rỗng hợp lý gạch xây đất sét nung. Mã số: RD 95-01

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xác định lỗ rỗng hợp lý gạch xây đất sét nung. Mã số: RD 95-01

  Tác giả: Phạm Ngọc Mai,Nguyễn Thị Anh Thục,Phạm Văn Ban

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Đề tài gồm 3 phần: Khảo sát tình hình và kết quả nghiên cứu trong, ngoài nước về gạch rỗng, thử nghiệm đánh giá khả năng chịu lực của thể gạch rỗng và nghiên cứu hướng dẫn sử dụng gạch rỗng

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu xử lý cát, sỏi biển để chế tạo vữa và bê tông - Phương pháp rửa cát biển

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm,Đặng Văn Phú,Phan Văn Tường,Nguyễn Thu Thanh
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu xử lý cát, sỏi biển để chế tạo vữa và bê tông - Phương pháp rửa cát biển

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu xử lý cát, sỏi biển để chế tạo vữa và bê tông - Phương pháp rửa cát biển

  Tác giả: Nguyễn Mạnh Kiểm,Đặng Văn Phú,Phan Văn Tường,Nguyễn Thu Thanh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Chương I: Tổng quan về cát sỏi biển.
  Chương II: Khảo sát cát biển tại một số địa phương tại Quảng Ninh.
  Chương III: Nghiên cứu phương pháp xác định nhanh ion Cl- ở hiện trường.
  Chương IV: Nghiên cứu phương pháp và công nghệ rửa cát biển

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu, biên soạn tập Chi tiết cấu tạo kiến trúc thông dụng nhà công nghiệp. Mã số: RD 30,Tập 1

  Tác giả: Đàm Văn Sức, Chủ nhiệm đề tài
  Nhà xuất bản: CTy tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị VN
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu, biên soạn tập Chi tiết cấu tạo kiến trúc thông dụng nhà công nghiệp. Mã số: RD 30,Tập 1

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu, biên soạn tập Chi tiết cấu tạo kiến trúc thông dụng nhà công nghiệp. Mã số: RD 30

  Tác giả: Đàm Văn Sức, Chủ nhiệm đề tài

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tập 1 chỉ nghiên cứu các chi tiết từ móng đến mái của 3 dạng nhà sử dụng vật liệu thông dụng: Bao che bằng gạch, sàn mái BTCT, bao che bằng fibrô xi măng và bao che bằng tôn

  Số trang: 0