Tìm kiếm nâng cao

 • Ứng dụng công nghệ ứng lực trước cho kết cấu sàn nhà và si lô. Mã số: P01-96

  Tác giả: Nguyễn Tiến Chương
  Nhà xuất bản: Viện Khoa học công nghệ xây dựng - BXD
  Năm xuất bản: 1998
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Ứng dụng công nghệ ứng lực trước cho kết cấu sàn nhà và si lô. Mã số: P01-96

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Ứng dụng công nghệ ứng lực trước cho kết cấu sàn nhà và si lô. Mã số: P01-96

  Tác giả: Nguyễn Tiến Chương

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: 1. Báo cáo tắt kết quả thực hiện dự án P01-96- 2. Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ bê tông ứng lực trước cho hệ thống silô nhà máy xi măng Bút Sơn - 3. ứng dụng công nghệ bê tông ứng lực trước cho kết cấu sàn nhà;- 4. Một số vấn đề thiết bị thi công ứng lực trước- 5. Kết luận chung và kiến nghị

  Số trang: 0

 • Kiến trúc truyền thống đặc trưng cho các vùng lãnh thổ Việt nam

  Tác giả: Nguyễn Đức Khoái
  Nhà xuất bản:
  Năm xuất bản: 0
  Nơi xuất bản: 1996/1996-12/1997
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Kiến trúc truyền thống đặc trưng cho các vùng lãnh thổ Việt nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Kiến trúc truyền thống đặc trưng cho các vùng lãnh thổ Việt nam

  Tác giả: Nguyễn Đức Khoái

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Khái quát về tình hình địa lý - khí hậu Việt Nam ảnh hưởng đến sự hình thành kiến trúc truyền thống- Chương 2: Vài nét hình thành các dân tộc Việt Nam- Chương 3: Khái quát về truyền thống kiến trúc Việt Nam- Chương 4: Đặc trưng kiến trúc truyền thống dân gian theo vùng lãnh thổ, trong đó có nhà ở vùng núi Đông bắc, nhà ở vùng núi Tây bắc, nhà ở vùng Trung du Bắc bộ, nhà ở vùng Đồng bằng Bắc bộ, nhà ở vùng Bình Trị Thiên, nhà ở vùng Trung trung bộ và Nam trung bộ, nhà ở vùng núi Tây Nguyên, nhà ở vùng Đồng bằng Nam bộ- Chương V: Những đặc điểm kiến trúc cần khai thác kế thừa vận dụng vào thiết kế xây dựng kiến trúc hiện đại.

  Số trang: 0

 • Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình

  Tác giả: Lê Việt Hùng
  Nhà xuất bản: Viện KHCN xây dựng
  Năm xuất bản: 1999
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình

  Tác giả: Lê Việt Hùng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản, Hạ Tầng, Xây dựng

  Tóm tắt nội dung:

  Số trang: 0

 • Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý kiến trúc đô thị và hành nghề kiến trúc sư

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu,Lê Bích Thuận,Nguyễn Tuấn Minh
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 2003
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý kiến trúc đô thị và hành nghề kiến trúc sư

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả quản lý kiến trúc đô thị và hành nghề kiến trúc sư

  Tác giả: Nguyễn Việt Châu,Lê Bích Thuận,Nguyễn Tuấn Minh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Đánh giá thực trạng công tác quản lý kiến trúc đô thị và hành nghề kiến trúc sư ở nước ta; Đề xuất những giải pháp cơ bản mang tính khả thi để nâng cao hiệu quả công tác quản lý kiến trúc đô thị và hành nghề kiến trúc sư ở nước ta trong thời gian tới

  Số trang: 0