Tìm kiếm nâng cao

 • Hội thảo Pháp - Việt công nghệ của Pháp về nước

  Tác giả: Đại sứ quán Pháp - Bộ Xây dựng- Bộ Thuỷ lợi
  Nhà xuất bản: Đại sứ quán Pháp - Bộ Xây dựng- Bộ Thuỷ lợi
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Pháp - Việt công nghệ của Pháp về nước

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Pháp - Việt công nghệ của Pháp về nước

  Tác giả: Đại sứ quán Pháp - Bộ Xây dựng- Bộ Thuỷ lợi

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Gồm các chuyên đề:
  - Chính sách quản lý nước ở Pháp.
  - Tình hình hiện nay và chính sách phát triển cung cấp nước.
  - Đánh giá các nguồn nước ngầm.
  - Sự cần thiết của việc quy hoạch với mục tiêu đa dạng các dòng sông lớn để quản trị vùng lưu vực sông, và quản lý nguồn nước.
  - Cải tạo và hiện đại hoá các hạ tầng cơ sở thuỷ lợi.
  - Cải tạo các hạ tầng cơ sở thuỷ lợi.
  - Các công nghệ về xử lý nước: gạn và lọc tuyệt hảo để làm trong nước lấy trên mặt đất.
  - Khử sắt và măng gan trong nước ngầm; sự phát triển các phương pháp sinh học ở Pháp...

  Số trang: 0

 • Chiến lược quốc gia về chỗ ở đến năm 2010

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chiến lược quốc gia về chỗ ở đến năm 2010

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chiến lược quốc gia về chỗ ở đến năm 2010

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Chiến lược quốc gia về chỗ ở đến năm 2010:- 1/ Thực trạng chỗ ở đô thị và nông thôn- 2/ Quan điểm và mục tiêu phát triển chỗ ở- 3/ Phương hướng phát triển chỗ ở đô thị và nông thôn- 4/ Chính sách tạo điều kiện- 5/ Tổ chức thực hiện.
  - Chương trình mục tiêu phát triển nhà ở đô thị thời kỳ 1996-2000:- 1- Thực trạng nhà ở đô thị hiện nay- 2- Mục tiêu phát triển nhà ở đô thị đến năm 2000- 3- Quan điểm cơ bản và các giải pháp chính sách

  Số trang: 0

 • Khoá học ngắn hạn về quản lý các dự án cấp nước và vệ sinh trong nền kinh tế thị trường

  Tác giả: Hội cấp thoát nước Việt Nam
  Nhà xuất bản: Hội cấp thoát nước Việt Nam
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Khoá học ngắn hạn về quản lý các dự án cấp nước và vệ sinh trong nền kinh tế thị trường

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Khoá học ngắn hạn về quản lý các dự án cấp nước và vệ sinh trong nền kinh tế thị trường

  Tác giả: Hội cấp thoát nước Việt Nam

  Chuyên nghành: Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Bài 1: Thực thi dự án trong nền kinh tế thị trường; biện pháp.
  Bài 2: Những khái niệm cơ bản về quản lý dự án.
  Bài 3: Các phương pháp thực thi dự án; các dạng hợp đồng.
  Bài 4: Cấp tài chính cho các dự án.
  Bài 5: Chuẩn bị dự án và lựa chọn tư vấn thiết kế.
  Bài 6: Văn kiện hợp đồng, đấu thầu và chọn thầu ký hợp đồng.
  Bài 7: Quản lý và giám sát xây dựng.
  Bài 8: Đánh giá tác động môi trường trong các dự án cấp nước và vệ sinh.
  Bài 9: Hoàn thiện, bàn giao và giai đoạn bảo hành>,br> Bài 10: Kinh nghiệm trong xây dựng dự án ở Việt nam.

  Số trang: 0

 • Phương án sử dụng biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố

  Tác giả: UBND TP Hồ Chí Minh
  Nhà xuất bản: UBND TP Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: TPHCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Phương án sử dụng biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Phương án sử dụng biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn thành phố

  Tác giả: UBND TP Hồ Chí Minh

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Nội dung gồm các vấn đề:
  I. Tình hình quản lý nhà biệt thự thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố.
  - II. Các phương án theo quyết định 59/TTg của Thủ tướng Chính phủ.
  - III. Số biệt thự còn lại có đủ điều kiện bán.
  - IV. Biện pháp thực hiện.

  Số trang: 0

 • Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê tại TP Hồ Chí Minh (Nghị định 61/CP)

  Tác giả: Sở nhà đất TP Hồ Chí Minh
  Nhà xuất bản: Sở nhà đất TP Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: TPHCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê tại TP Hồ Chí Minh (Nghị định 61/CP)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê tại TP Hồ Chí Minh (Nghị định 61/CP)

  Tác giả: Sở nhà đất TP Hồ Chí Minh

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Quỹ nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước tại TP Hồ Chí Minh.
  - Phần II: Các loại nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước được bán và không được bán.
  - Phần III: Bảng giá nhà ở xây dựng mới. Phương pháp xác định loại, cấp, hạng nhà ở. Phương pháp xác định giá trị còn lại của nhà ở.
  - Phần IV: Bảng giá đất ở khi chuyển quyền sử dụng.
  - Phần V: Quy chế bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.
  - Phần VI: Tổ chức thực hiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.
  - Phần VII: Trình tự bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.
  - Phần VIII: Kế hoạch bán và kế hoạch sử dụng tiền bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước.
  - Phần IX: Kế hoạch quán triệt các Nghị định của Chính phủ về chính sách nhà ở, đất ở và tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ.

  Số trang: 0

 • Dự án khả thi công trình Khu dân cư thương nghiệp Bình Đăng (phường 6, quận 8, TP Hồ Chí Minh)

  Tác giả: Công ty dịch vụ và phát triển đô thị TP Hồ Chí Minh
  Nhà xuất bản: Công ty dịch vụ và phát triển đô thị TP Hồ Chí Minh
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: TPHCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Dự án khả thi công trình Khu dân cư thương nghiệp Bình Đăng (phường 6, quận 8, TP Hồ Chí Minh)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Dự án khả thi công trình Khu dân cư thương nghiệp Bình Đăng (phường 6, quận 8, TP Hồ Chí Minh)

  Tác giả: Công ty dịch vụ và phát triển đô thị TP Hồ Chí Minh

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Chương 1: Cơ sở nghiên cứu và mục đích yêu cầu đầu tư xây dựng.
  - Chương 2: Tình hình hiện trạng khu đất xây dựng.
  - Chương 3: Yêu cầu quy hoạch kiến trúc và kỹ thuật xây dựng đối với khu đất - Chương 4: Phương án xây dựng.
  - Chương 5: Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật.
  - Chương 6: Kinh tế xây dựng.
  - Chương 7: Kết luận

  Số trang: 0

 • Đề án thực hiện mục tiêu, chương trình phát triển nhà ở TP Hồ Chí Minh

  Tác giả: Sở nhà đất TPHCM
  Nhà xuất bản: Sở nhà đất TPHCM
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: TPHCM
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Đề án thực hiện mục tiêu, chương trình phát triển nhà ở TP Hồ Chí Minh

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Đề án thực hiện mục tiêu, chương trình phát triển nhà ở TP Hồ Chí Minh

  Tác giả: Sở nhà đất TPHCM

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Đề án thực hiện mục tiêu, chương trình phát triển nhà ở TP Hồ Chí Minh đến năm 2000.
  - Định hướng phát triển nhà ở đô thị thời kỳ 1996-2000.
  - Quy định về việc xây nhà bán nhà trả góp và cho vay mua nhà trả góp cho CBCNV, gia đình chính sách và nhân dân lao động có thu nhập thấp tại TP Hố Chí Minh...

  Số trang: 0

 • Hội nghị chiếu sáng đô thị toàn quốc lần thứ nhất

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Sở Giao thông công chính HN
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị chiếu sáng đô thị toàn quốc lần thứ nhất

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị chiếu sáng đô thị toàn quốc lần thứ nhất

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Hạ Tầng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Chiếu sáng công cộng ở Hà Nội - - Chiếu sáng công cộng với TP cảng Hải Phòng - - Chiếu sáng đô thị trên thế giới và nhu cầu đẩy mạnh chuyên ngành chiếu sáng tại nước ta - - Anh sáng ban đêm và các thiết bị chiếu sáng trong cảnh quan đô thị - - Tham luận của Công ty công trình đô thị TP Cần thơ - - Quản lý và phát triển hệ thống chiếu sáng đô thị của thủ đô Hà Nội - - Công tác chiếu sáng đô thị của TP Việt Trì.

  Số trang: 0

 • Hội nghị phát triển nhà ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1993
  Nơi xuất bản: Cần Thơ
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội nghị phát triển nhà ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội nghị phát triển nhà ở nông thôn đồng bằng sông Cửu Long

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: - Phát triển nhà ở nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long-một nhiệm vụ cấp bách.- - Lược ghi bài phát biểu của Thủ tướng Võ Văn Kiện tại Hội nghị phát triển nhà ở nông thôn Đồng băngf sông Cửu Long.- - Bài phát biểu về phát triển nhà ở nông thôn vùng Đồng bằng sông Cửu Long Chủ tịch UBND tỉnh Cần Thơ- - Chương trình phát triển nhà ở nông thôn Đồng bằng sông Cửu Long- - Đồng Tháp với chương trình xây dựng nhà ở nông thôn...

  Số trang: 0

 • Hội thảo vấn đề tôn tạo các khu phố lịch sử Hà Nội-Hải Phòng-TP Hồ Chí Minh-Huế-Đà Nẵng-Luang Prabang-Phnôm Pênh-Viên Chăn

  Tác giả: Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội Và Viện quy hoạch đô thị thuộc trường ĐH Tổng hợp Môngrêan
  Nhà xuất bản: ĐH Kiến trúc HN, ĐH Tổng hợp Môngrêan-Canada
  Năm xuất bản: 1994
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo vấn đề tôn tạo các khu phố lịch sử Hà Nội-Hải Phòng-TP Hồ Chí Minh-Huế-Đà Nẵng-Luang Prabang-Phnôm Pênh-Viên Chăn

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo vấn đề tôn tạo các khu phố lịch sử Hà Nội-Hải Phòng-TP Hồ Chí Minh-Huế-Đà Nẵng-Luang Prabang-Phnôm Pênh-Viên Chăn

  Tác giả: Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội Và Viện quy hoạch đô thị thuộc trường ĐH Tổng hợp Môngrêan

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Chiến lược của các tổ chức sở tại trong việc tôn tạo các khu phố lịch sử và khảo cổ.- - Biện pháp và chiến lược bảo tồn các khu phố lịch sử.- - Vấn đề bảo tồn khu phố thời Pháp thuộc ở Hà Nội.- - Những biện pháp bảo tồn trong khu phố thời Pháp ở Hà Nội.- - Những tác động kinh tế-xã hội của những biện pháp bảo tồn trong khu phố thời Pháp ở hà Nội.- - Giới thiệu những phương pháp, kỹ thuật kiểm kê kiến trúc và khảo cổ.- - Biện pháp bảo tồn khu phố thời Pháp ở hải phòng.- -Biện pháp bảo tồn khu phố thời Pháp ở Đà Nẵng.- - Bảo tồn cảnh quan kiến trúc TP Hồ Chí Minh...

  Số trang: 0

 • Vì một nền kiến trúc hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc của Hà Nội nghìn năm văn hiến

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu kiến trúc
  Năm xuất bản: 1997
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Vì một nền kiến trúc hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc của Hà Nội nghìn năm văn hiến

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Vì một nền kiến trúc hiện đại, đậm đà bản sắc dân tộc của Hà Nội nghìn năm văn hiến

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: 1- Kiến trúc đô thị Hà Nội hiện trạng và định hướng.
  2- Viện Nghiên cứu kiến trúc với Hà Nội thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
  3- Tình hình kiến trúc và Kiến trúc sư.
  4- Hệ thống kiểm tra phát triển kiến trúc đô thị Hà Nội.
  5- Hà Nội đến 2010 từ vấn đề truyền thống.
  6- Tiến tới một chặng đường mới.
  7- Vài suy nghĩ về kiến trúc và quy hoạch Hà Nội.
  8- Những khía cạnh tâm lý xã hội của người ở trong các chung cư cao tầng.
  9- Giữ gìn và hoàn thiện những không gian đô thị mới cho thủ đô Hà Nội.
  10- Trách nhiệm Kiến trúc sư...

  Số trang: 0

 • Hội thảo Tư vấn chiến lược phát triển đô thị quốc gia lần thứ 2

  Tác giả: Bộ Xây dựng
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1995
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Hội thảo Tư vấn chiến lược phát triển đô thị quốc gia lần thứ 2

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Hội thảo Tư vấn chiến lược phát triển đô thị quốc gia lần thứ 2

  Tác giả: Bộ Xây dựng

  Chuyên nghành: Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: - Diễn văn khai mạc Hội thảo của Bộ trưởng Ngô Xuân Lộc.
  - Báo cáo sơ kết các hội thảo về Tư vấn chiến lược phát triển đô thị ở ba khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam của Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Kiểm.
  - Báo cáo tóm tắt quá trình dự thảo chiến lược phát triển đô thị quốc gia của PTS Lê Hồng Kế.
  - Một số ý kiến về nghiên cứu chiến lược đô thị Việt Nam của PTS Võ Kim Cương.
  - Quản lý quy hoạch, kiểm soát xây dựng phát triển và cơ hội đầu tư cho Hà Nội của Kiến trúc sư trưởng TP Nguyễn Lân...

  Số trang: 0

 • Chiến lược ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống đến năm 2000 VIBECO

  Tác giả: Bùi Văn Noãn
  Nhà xuất bản: Xí nghiệp liên hợp bê tông xây dựng Hà Nội - Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Chiến lược ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống đến năm 2000 VIBECO

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Chiến lược ổn định, phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống đến năm 2000 VIBECO

  Tác giả: Bùi Văn Noãn

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Tình hình kinh tế xã hội.
  - Phần II: Mục tiêu ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh và đời sống.
  - Phần III: Đầu tư tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật.
  - Phần IV: Các nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất.
  - Phần V: Đổi mới phương thức kinh doanh và phương pháp quản lý.
  - Phần VI: Kết luận.

  Số trang: 0

 • Tiềm năng đá ốp lát Việt Nam

  Tác giả: Lê Duy Lâm
  Nhà xuất bản: Viện Xây dựng công nghiệp - Bộ xây dựng
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Tiềm năng đá ốp lát Việt Nam

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Tiềm năng đá ốp lát Việt Nam

  Tác giả: Lê Duy Lâm

  Chuyên nghành: Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phần I: Giới thiệu khái quát về tiềm năng đá ốp lát Việt Nam.
  - 1.1. Nguồn gốc và các chủng loại đá ốp lát Việt Nam.
  - 1.2. Trữ lượng và phân bố nguồn tài nguyên đá ốp lát Việt Nam.
  - 1.3. Đặc điểm chất lượng và mỹ thuật của đá ốp lát Việt Nam.
  - 1.4. Kết luận đánh giá chung.
  - Phần II: Bảng liệt kê các mỏ đá ốp lát ở Việt Nam

  Số trang: 0

 • Định hướng phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam và công nghiệp xây dựng Việt Nam thơì kỳ 1992-2000

  Tác giả: Trần Văn Huynh
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 1992
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Định hướng phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam và công nghiệp xây dựng Việt Nam thơì kỳ 1992-2000

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Định hướng phát triển công nghiệp vật liệu xây dựng Việt Nam và công nghiệp xây dựng Việt Nam thơì kỳ 1992-2000

  Tác giả: Trần Văn Huynh

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: I. Hiện trạng công nghiệp vật liệu xây dựng ở Việt Nam.
  II. Dự báo nhu cầu vật liệu xây dựng đến năm 2000.
  III. Định hướng phát triển vật liệu xây dựng.
  IV. Định hướng nâng cao năng lực ngành xây dựng.
  V. Một số biện pháp thực hiện.

  Số trang: 0