Tìm kiếm nâng cao

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng nông thôn. QCVN 14:2009/BXD

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng nông thôn. QCVN 14:2009/BXD

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy hoạch xây dựng nông thôn. QCVN 14:2009/BXD

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc

  Tóm tắt nội dung: Quy chuẩn này là những quy định bắt buộc phải tuân thủ trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt đồ án QHXD nông thôn của một xã phục vụ đề án xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá-hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn

  Số trang: 0

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị. Phần II: Ga ra ô tô. QCVN 08:2009/BXD

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị. Phần II: Ga ra ô tô. QCVN 08:2009/BXD

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia công trình ngầm đô thị. Phần II: Ga ra ô tô. QCVN 08:2009/BXD

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Hạ Tầng

  Tóm tắt nội dung: Quy chuẩn này bao gồm các quy định bắt buộc áp dụng trong việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư xây dựng nhà, công trình và các gian phòng lưu giữ ô tô mà không phụ thuộc vào dạng sở hữu.
  Quy chuẩn này quy định các nội dung và các yêu cầu chủ yếu về giải pháp quy hoạch không gian, kết cấu, trang bị kỹ thuật của các ga ra ô tô và sự bố trí chúng trong khu dân cư

  Số trang: 0

 • Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình,(kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng BXD)

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Bộ Xây dựng
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình,(kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng BXD)

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Giới thiệu nội dung Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình (Công bố kèm theo Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

  Số trang: 0

 • Thiết kế điển hình khu trung tâm văn hoá thể thao cấp xã. TKĐH 290-01-06 đến 290-04-06

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình khu trung tâm văn hoá thể thao cấp xã. TKĐH 290-01-06 đến 290-04-06

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế điển hình khu trung tâm văn hoá thể thao cấp xã. TKĐH 290-01-06 đến 290-04-06

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi và điều kiện áp dụng:
  Thiết kế điển hình “Khu trung tâm văn hoá thể thao cấp xã” được nghiên cứu thiết kế dưới dạng dữ liệu cơ sở và một số mẫu thiết kế điển hình có tính chất gợi ý minh hoạ dùng làm tài liệu hướng dẫn thiết kế phục vụ việc quản lý sử dụng, xây dựng mới hoặc cải tạo các khu trung tâm văn hoá thể thao cấp xã.
  Các thành phần chức năng được thiết kế trong các mẫu minh hoạ được xác định dựa theo Quyết định số 100/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, trên thực tế, các thành phần chức năng này có thể được thay đổi, hoán chuyển về thể loại và số lượng cho phù hợp với thói quen tập luyện các môn thể thao, cũng như điều kiện kinh tế và diện tích đất xây dựng ở địa phương.
  Khi áp dụng thiết kế điển hình, tuỳ theo những yêu cầu cụ thể về quản lý, thiết kế mà có thể áp dụng linh hoạt toàn bộ hoặc từng phần các mẫu thiết kế minh hoạ khác nhau

  Số trang: 0

 • Thiết kế điển hình nhà ở công nhân khu công nghiệp. TKĐH 1.1-01-07 đến 1.1-05-07

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình nhà ở công nhân khu công nghiệp. TKĐH 1.1-01-07 đến 1.1-05-07

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế điển hình nhà ở công nhân khu công nghiệp. TKĐH 1.1-01-07 đến 1.1-05-07

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi và điều kiện áp dụng:
  Tập Thiết kế điển hình “Nhà ở công nhân khu công nghiệp” được nghiên cứu thiết kế dưới dạng dữ liệu cơ sở và một số mẫu thiết kế điển hình có tính chất gợi ý minh hoạ dùng làm tài liệu hướng dẫn thiết kế phục vụ việc quản lý sử dụng, xây dựng mới hoặc cải tạo nhà ở công nhân ở các khu công nghiệp.
  Khi áp dụng thiết kế điển hình, tuỳ theo những yêu cầu cụ thể về quản lý, thiết kế mà có thể áp dụng linh hoạt toàn bộ hoặc từng phần các mẫu thiết kế minh hoạ khác nhau

  Số trang: 0

 • Thiết kế điển hình ký túc xá sinh viên. TKĐH 116-01-06 đến 116-03-06

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Xây dựng
  Năm xuất bản: 2009
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Thiết kế điển hình ký túc xá sinh viên. TKĐH 116-01-06 đến 116-03-06

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Thiết kế điển hình ký túc xá sinh viên. TKĐH 116-01-06 đến 116-03-06

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Quy hoạch kiến trúc, Nhà ở, thị trường bất động sản

  Tóm tắt nội dung: Phạm vi và điều kiện áp dụng:
  Tập Thiết kế điển hình “Ký túc xá sinh viên” được nghiên cứu ở bước thiết kế cơ sở làm căn cứ để hướng dẫn thiết kế xây dựng mới hoặc cải tạo ký túc xá cho các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp trong phạm vi cả nước.
  Tuỳ theo điều kiện của từng chủ đầu tư, trên cơ sở lựa chọn mặt bằng điển hình thích hợp, lắp ghép các mặt bằng điển hình cho các quy mô khác nhau để phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội của địa phương thông qua các thiết kế vận dụng

  Số trang: 0

 • Blốc bê tông khí chưng áp (AAC). TCVN 7959:2008

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Blốc bê tông khí chưng áp (AAC). TCVN 7959:2008

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Blốc bê tông khí chưng áp (AAC). TCVN 7959:2008

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho các khối bê tông khí, đóng rắn trong điều kiện chưng áp (gọi tắt là blốc AAC), dùng cho các công trình xây dựng

  Số trang: 0

 • Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 4: Phương pháp thử vữa, keo chít mạch. TCVN 7899-4:2008

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 4: Phương pháp thử vữa, keo chít mạch. TCVN 7899-4:2008

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 4: Phương pháp thử vữa, keo chít mạch. TCVN 7899-4:2008

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của vữa, keo chít mạch gạch gốm ốp lát

  Số trang: 0

 • Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 3: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa, keo chít mạch. TCVN 7899-3:2008

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 3: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa, keo chít mạch. TCVN 7899-3:2008

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 3: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa, keo chít mạch. TCVN 7899-3:2008

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa, keo chít mạch gạch gốm ốp lát để ốp tường và lát nền phía trong và ngoài công trình.
  Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ liên quan đến sản phẩm, phương pháp thi công, các chỉ tiêu kỹ thuật đối với vữa, keo chít mạch gạch gốm ốp lát.
  Tiêu chuẩn này quy định các mức chỉ tiêu yêu cầu đối với tất cả các loại vữa, keo chít mạch gạch gốm [vữa chít mạch gốc xi măng (CG) và keo chít mạch gốc nhựa phản ứng (RG)]

  Số trang: 0

 • Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 2: Phương pháp thử vữa, keo dán gạch. TCVN 7899-2:2008

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 2: Phương pháp thử vữa, keo dán gạch. TCVN 7899-2:2008

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 2: Phương pháp thử vữa, keo dán gạch. TCVN 7899-2:2008

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các phương pháp xác định các chỉ tiêu chất lượng đối với vữa, keo dán gạch gốm ốp lát

  Số trang: 0

 • Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 1: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa, keo dán gạch. TCVN 7899-1:2008

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2008
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 1: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa, keo dán gạch. TCVN 7899-1:2008

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Gạch gốm ốp lát – Vữa, keo chít mạch và dán gạch. Phần 1: Thuật ngữ, định nghĩa và yêu cầu kỹ thuật đối với vữa, keo dán gạch. TCVN 7899-1:2008

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho vữa, keo dán gạch gốm để ốp tường và lát nền phía trong và ngoài công trình.
  Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ liên quan đến sản phẩm, phương pháp thi công, các chỉ tiêu chất lượng đối với vữa, keo dán gạch gốm ốp lát.
  Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu kỹ thuật đối với loại vữa, keo dán gạch [loại gốc xi măng (C), loại phân tán (D) và loại nhựa phản ứng (R)]

  Số trang: 0

 • Gạch gốm ốp lát ép bán khô – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 7745:2007

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Gạch gốm ốp lát ép bán khô – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 7745:2007

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Gạch gốm ốp lát ép bán khô – Yêu cầu kỹ thuật. TCVN 7745:2007

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: - Tiêu chuẩn TCVN 7745:2007 thay thế TCVN 6883:2001; TCVN 6884:2001; TCVN 6414:1998; TCVN 7133:2002 và TCVN 7134:2002.
  - Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch gốm được tạo hình bằng phương pháp ép bán khô, có hoặc không phủ men, thuộc nhóm B theo TCVN 7132:2002, có độ hút nước E ≤ 0,5 % (Bla), 0,5 % < E ≤ 3 % (Blb), 3 % < E ≤ 6 % (Blla), 6% < E ≤ 10 % (Bllb) và E > 10 % (Blll), dùng để ốp và lát các công trình xây dựng

  Số trang: 0

 • Gạch Terrazzo. TCVN 7744:2007

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Gạch Terrazzo. TCVN 7744:2007

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Gạch Terrazzo. TCVN 7744:2007

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này áp dụng cho gạch terrazzo liên kết xi măng dùng cho các công trình xây dựng.

  Số trang: 0

 • Sản phẩm sứ vệ sinh - Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại. TCVN 7743:2007

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Sản phẩm sứ vệ sinh - Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại. TCVN 7743:2007

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Sản phẩm sứ vệ sinh - Thuật ngữ, định nghĩa và phân loại. TCVN 7743:2007

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định các thuật ngữ, định nghĩa và phân loại sản phẩm sứ vệ sinh

  Số trang: 0

 • Xi măng – Xác định sự thay đổi chiều dài thanh vữa trong dung dịch sulfat. TCVN 7712:2007

  Tác giả:
  Nhà xuất bản: Trung tâm Tiêu chuẩn chất lượng VN
  Năm xuất bản: 2007
  Nơi xuất bản: H.
  Loại tài liệu:

  Tiêu đề chính: Xi măng – Xác định sự thay đổi chiều dài thanh vữa trong dung dịch sulfat. TCVN 7712:2007

  Tiêu đề phụ:

  Tiêu đề dịch: Xi măng – Xác định sự thay đổi chiều dài thanh vữa trong dung dịch sulfat. TCVN 7712:2007

  Tác giả:

  Chuyên nghành: Xây dựng, Vật liệu xây dựng

  Tóm tắt nội dung: Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định sự thay đổi chiều dài thanh vữa xi măng trong dung dịch sulfat để đánh giá độ bền sulfat của các loại xi măng poóc lăng và xi măng trên cơ sở clanhke xi măng poóc lăng

  Số trang: 0