Thư viện KHCN Bộ Xây dựng là kho tư liệu đầu ngành về lĩnh vực xây dựng, do Trung tâm Thông tin quản lý, cung cấp tư liệu cho các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, sinh viên và các đối tượng khác trong hoạt động quản lý, nghiên cứu, triển khai và  phục vụ toàn ngành. Hiện nay Thư viện đang từng bước chuyển đổi từ Thư viện truyền thống sang Thư viện hiện đại, với phong cách phục vụ mới tạo điều kiện tiếp cận thông tin  một cách đầy đủ, dễ dàng và nhanh chóng cho bạn đọc.
Chức năng chính của Thư viện là: Tổ chức thu thập, bổ sung, quản lý, lữu trữ tư liệu, tài liệu, sách, báo, tạp chí KHCN trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động xây dựng; Khai thác, thu thập, bổ sung, trao đổi các tài liệu KHVN xây dựng trong và ngoài nước đối với các đơn vị liên quan trong ngành; Cung cấp thông tin kịp thời theo yêu cầu quản lý, nghiên cứu khoa học, đào tạo, sản xuất kinh doanh của các đơn vị trong ngành Xây dựng; Thực hiện dịch vụ cung cấp, sao chép thông tin, sách báo, tài liệu; Tư vấn, hướng dẫn nghiệp vụ Thư viện cho các đơn vị trong và ngoài ngành Xây dựng; Phối hợp với các Phòng chuyên môn của Trung tâm để xây dựng kho dữ liệu thông tin xây dựng của Trung tâm và của Bộ; Thực hiện các công việc đột xuất của Bộ và của Trung tâm.
 

Liên kết

Thống kê

  • Đang trực tuyến1
  • Hôm nay2677
  • Hôm qua2676
  • Tất cả3498965