Tìm kiếm nâng cao

Các phương pháp quy định về các bước hàn đồng và thử để kiểm tra

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1988
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Các mục bao gồm thử nghiệm kiểm tra các quá trình hàn đồng khác nhau, thay đổi xét duyệt, mức độ xét duyệt, kiểm tra và thử nghiệm, tài liệu thông tin cho người vận hành, những chỉ tiêu cần được ghi nhận; mức độ thông qua, kiểm tra và thử nghiệm. Kích thước của mẫu thử để cho công tác hàn đồng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành