Tìm kiếm nâng cao

Quy phạm đối với hàn hồ quang nhóm 2 hàn ống thép cácbon chứa chất lỏng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1991
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Cẩm nang sử dụng trong khi hàn, ácc quá trình tự động và nửa tự động. Khả năng cháy khi hàn, chuẩn bị hàn, các mối liên kết đối đầu, ácc chi nhánh, hàn gá lắp, miệng ống, thử và kiểm tra, những yêu cầu nghiệm thu đối với thử không phá hoại, qy trình và thử duyệt thợ hàn

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành