Tìm kiếm nâng cao

Thuật ngữ và ký hiệu hàn: bảng thuật ngữ về công tác hàn, hàn đồng và cắt bằng nhiệt

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1991
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Có bảy mục nêu các thuật ngữ chung đối với hơn một quá trình. Các thuật ngữ liên quan đến công tác hàn dưới áp lực hàn phóng nóng chảy, hàn đồng, thử nghiệm, các khuyết tật về hàn, và cắt bằng nhiệt. Các phụ lục sẽ cung cấp thông tin về danh mục các phương pháp hàn và cắt

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành