Tìm kiếm nâng cao

Qy phạm đối với các đặc tính của néo ứng suất trước đối với thi công kéo trên trục

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nêu 3 phương pháp thử neo ứng suất trước đối với thi công kéo trên trụ nhằm cung cấp những thông tin chủ yếu về những đặc tính cả neo trong điều kiện khác nhau. bảng số liệu sẽ được ghi trong các chứng chỉ thử

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành