Tìm kiếm nâng cao

Tiêu chuẩn đối với tấm lợp mái và ốp tường. Nhôm. Các đơn vị hệ mét

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1973
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nêu những yêu cầu đối với vật liệu, các bó , thiết kế và quy trình đặt. Có thể tiến hành những thay đổi nhất định dựa trên kinh nghiệm thu được từ lần xuất bản theo các đơn vị hoàng gia, đặc biệt như xem xét các phần gạch dưới và rút gọn

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành