Tìm kiếm nâng cao

Tiêu chuẩn đối ôứi tấm mái và ốp tường. Tấm bitum amiăng nửa cứng. Đơn vị hệ mét

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1974
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Nêu đặc điểm của vật liệu và các thành phần, những chi tiết thiết kế, phương pháp đặt, tay nghề, kiểm tra và sửa chữa

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành