Tìm kiếm nâng cao

Quy phạm đối với công tác hàn đồng bằng hơi ga

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Bao gồm các công tác hàn bằng oxyiaxetylen, oxy-hyđrôgien và oxy-popan. Những kim loại đối tượng hàn bao gồm đồng, thép cácbon, thép cacbon mạ, gang, sắt và kết hợp với bất kỳ 2 trong số này. Bao gồm những yêu cầu cơ bản, thông qua vận hành, các bước kiểm tra và thử nghiệm, có bổ sung các yêu cầu đối với kim loại gốc

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành