Tìm kiếm nâng cao

Tiêu chuẩn đối với an toàn trong lắp đặt các khung kết cấu

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1988
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Hướng dẫn lắp đặt và phát hiện những sự cố. Phòng ngừa sự cố và tiến hành việc sửa chữa. Cung cấp thông tin cho người thiết kế nhằm đảm bảo an toàn trong lắp đặt

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành