Tìm kiếm nâng cao

Các tấm phủ mái. Nỉ bitum ép. Đơn vị hệ mét

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1970
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Đề cập đến việc sử dụng nỉ bitum lợp mái theo tiêu chuẩn BS 747. Nêu những yêu cầu đối với vật liệu, thiết kế và thi công mái nhà và việc chuẩn bị bề mặt mái bằng và mái dốc sẽ rải nỉ và nêu những yêu cầu nhằm đảm bảo việc lợp mái tốt. các chi tiết của mái được minh hoạ

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành