Tìm kiếm nâng cao

Quy phạm đối với các lớp không thấm nước bitum cho khối xây

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1983
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Các yêu cầu về vật liệu và các quy trình chống ẩm bằng bi tum cho nhà gạch đá. Phân loại những vật liệu cơ bản. Phụ lục gồm các phương pháp nghiệm thu, hướng dẫn sử dụng và giới thiệu cường độ bám kết cao D.P.C.S

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành