Tìm kiếm nâng cao

Qy phạm đối với màu phủ ngoài dùng trong xây dựng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1985
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Bao gồm những quy định đối với 38 mầu ưa thích dùng phủ ngoài nhôm, amiăngĩimăng, thuỷ tinh mờ, chất dẻo mờ, thép, được chọn từ 5252. Các mẫu nêu trong qui phạm không được minh hoạ bằng ảnh, những ảnh này có trong BS 5252

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành