Tìm kiếm nâng cao

Tiêu chuẩn lát vữa bên trong nhà

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1990
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Quy định đối với trát vữa `ướt` dùng vữa thạch cao, vữa vôi+thạch cao,các loại vữa hỗ hợp và vữa xi măng. các hệ vữa dùng cho tất cả các kiểu nền đều được nêu ra, đề cập tới các khuyết tật trong công tác vữa. Một mục về loại vữa cốt sợi cũng được đề cập tới

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành