Tìm kiếm nâng cao

Quy phạm đối với dụng cụ đo đọ dài dùng cho nhà và các công tác xây dựng. Thước cuộn bằng thép, thước bản và thước rút bỏ túi

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1966
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Thước cuộn bằng thép, thước bản thép và thước rút bỏ túi chia theo các đơn vị inch, bộ và mét. Những yêu cầu đối với các chi tiết, vật liệu và độ dày, chiều rộng và dài, bao gồm cả dung sai cho phép, vạch chia độ và đánh số, độ chính xác, hàon thiện và đánh ký hiệu, thử độ dính của các dải băng dán lên sơn. Sự trang trí làm rõ các ký hiệu mẫu

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành