Tìm kiếm nâng cao

Quy phạm về dụng cụ đo cho cong tác xây dựng: phân laọi theo hệ mét và tính toán các dụng cụ đo chiều dài

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1969
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Hình thức phân loại và tính toán trong các đơn vị hệ mét, các thước đo các lati, hình vuông...hộp thép, thước dài, thước cuộn, thước dây bằng chất tổng hợp và dây đo đất, bia thăng bằng. Một số các dụng cụ được minh hoạ

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành