Tìm kiếm nâng cao

Tiêu chuẩn an toàn trong thi công các lỗ khoan đường kính lớn để đóng cọc và vào các mục đích khác

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1978
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Chú ý các quy tắc áp dụng đối với các lỗ khoan và hướng dẫn hạn chế tới mức thấp nhất các tai nạn xảy ra khi thi công, phát hiện, ảnh hưởng và laọi trừ những môi trường gây nguy hiểm

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành