Tìm kiếm nâng cao

giưoí thiệu các modun phối hợp kích thước của thiết bị ăn uống công cộng sử dụng các côngtennơ theo BS 4874

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1980
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Giới thiệu phạm vi tối ưu hoá các thiết bị nhà khcáh tư nhân được bố trí theo các kích thước trên sơ đồ tôngr thể của chúng cho phép đạt công suất các côngtennơ tiêu chuẩn quy định trong BS 4874. Bao gồm các thiết bị nấu, các chậu rửa, bàn và băng, bàn tính, tủ lạnh và phòng ướp băng

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành