Tìm kiếm nâng cao

Hướng dẫn đặt các tấm thảm dệt lát nền nhà

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1983
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
Đối voí các loại thảm dệt mặt trơn hoặc có múi. bao gồm cả việc rải các tấm thảm nhỏ, tư vấn về lựa chọn vật liệu và các tính chất của chúng. Không bao gồm các loại thảm dính hoặc rải không vừa khít

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành