Tìm kiếm nâng cao

Tiêu chuẩn đối với đường ống. Đường ống trên mặt đất: thiết kế, thi công và lắp đặt. Gang đồng

Tác giả:
Nhà xuất bản:
Năm xuất bản: 1987
Nơi xuất bản:
Loại tài liệu:
Số trang: 0
Kích cỡ khổ:
Mã kho:

Tóm tắt nội dung:
hướng dẫn thiết kế và thi công, minh hoạ những mẫu kiểu mối nối. Các mối nối này không nhằm thay thế hoặc sao lại sách học, sổ tay thiết kế

Nội dung này chưa được cập nhật

Sách cùng chuyên ngành